ECO Čišćenje

Prvi smo na tržištu koji u ponudi nudimo uslugu eko čišćenja parnim čistačima koji isključivo rade na bazi 100% voda.

_

U našoj ponudi posebno izdavajamo princip eko čišćenja. Zašto?
Čišćenje parom je jednostavno, biološko i ekološki čisto. Čišćenje parom je najprirodniji način čišćenja, a time i idealna alternative tradicionalnom čišćenju.Čišćenje parom je čišćenje bez uporabe ikakvih kemijskih sredstava. Kombinacija snage pare i temperature pare rastvara tvrdokorna onečišćenja, te time čini suvišnim sredstva za čišćenje.

Tko parom čisti taj štiti sebe i svoju obitelj, jer za razliku od otopina za čišćenje konndenzat pare ne ostavlja za sobom na očišćenoj površini nikakve ostatke koji su potencijalno opasni ili izazivaju alergije.
Alergičari će odahnuti budući da para veže prašinu te time ne dolazi do vrtloženja alergena, te se osjetno poboljšava klima prostora.